Правила використання Сертифікату «Кулінарні майстер-класи»:

 1. Організатором кулінарних майстер-класів є ТОВ «СУШИЯ» (код ЄДРПОУ 35266336), яке знаходиться за адресою: 01010, м. Київ, вул. Московська, 29 А, тел. (044) 507 28 08, офіційний веб-сайт https://www.sushiya.ua (надалі – Організатор).
 2. Цей Сертифікат діє з 15.08.2016 року по 15.11.2016 року.
 3. Сертифікат надає право лише одній особі, яка його пред’являє,  на відвідування одного із кулінарних майстер-класів згідно вартості вказаній на Сертифікаті.
 4. Сертифікат можна придбати в ресторанах «Сушия». Сертифікат може бути використано виключно в тому ресторані, в якому його було придбано.
 5. Детальну інформацію щодо переліку кулінарних майстер-класів, дати та часу їх проведення, адреси проведення та вартості розміщено на офіційному веб-сайті Організатора за посиланнями: «Кулінарні майстер-класи для дорослих»  та «Кулінарні майстер-класи для дітей» 
 6. До участі в кулінарних майстер-класах допускаються повнолітні дієздатні особи (відповідно до чинного законодавства України), а також інші особи у супроводі їх законних представників, зокрема, особи до 18 (вісімнадцяти) років допускаються до участі в кулінарному майстер-класі за умови, що на дату його проведення такій особі виповнилось 5 (п’ять) років і особа відвідує кулінарний майстер-клас у супроводі батьків або одного із батьків чи іншого законного представника.
 7. Перед використанням Сертифікат необхідно авторизувати. Для авторизації особа, яка відвідуватиме кулінарний майстер-клас або її законний представник, має зателефонувати за номером телефону представника Організатора: (067) 447-52-11 (вартість дзвінків згідно тарифів операторів зв’язку) та повідомити представнику Організатора своє прізвище, ім’я, по-батькові, дату та час проведення кулінарного майстер-класу, номер контактного телефону та штрих-код, зазначений на Сертифікаті.
 8. Цей Сертифікат є власністю Організатора та може бути використаний одноразово. Після використання Сертифікат підлягає вилученню працівником ресторану.
 9. Цей Сертифікат дає право на відвідування кулінарного майстер-класу особою, яка його пред’являє, і не підлягає відшкодуванню в грошовій чи будь-якій іншій формі. Обладнання, витратні матеріали для кулінарного майстер-класу, а також оплата робочих годин спеціаліста, який проводить кулінарний майстер-клас, включено до вартості Сертифіката. Всі інші витрати, які пов’язані з відвідуванням кулінарного майстер-класу, Організатором не відшкодовуються.
 10. Пред’явлення Сертифіката особою автоматично означає факт ознайомлення такої особи з цими Правилами та повну і безумовну згоду такої особи з ними. Порушення цих Правил або відмова від належного виконання цих Правил вважається відмовою від участі в кулінарному майстер-класі, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора будь-якої компенсації.
 11. Організатор не несе відповідальності за наслідки використання або невикористання Сертифіката та/або інформації, яку він містить, в тому числі у разі передання Сертифіката та/або інформації, яку він містить, третім особам, несанкціонований доступ третіх осіб до Сертифіката, заволодіння третіми особами Сертифікатом та/або інформацією, що в ньому міститься, а також можливі збитки особи, що стали наслідком вищезазначених обставин. У разі втрати/викрадення/знищення Сертифіката, відмови особи від отримання Сертифіката та/або від участі в кулінарному майстер-класі, вартість Сертифіката не відшкодовується, будь-які претензії з цього приводу не приймаються і не розглядаються Організатором.
 12. Організатор не несе відповідальності у випадку неотримання особою Сертифіката та/або відсутності можливості прийняти участь у кулінарному майстер-класі у випадках: неотримання Сертифіката, відсутності можливості прийняти участь у кулінарному майстер-класі, що виникла не з вини Організатора; помилки та/або умисного подання особою неправдивих даних про себе, які надаються під час реєстрації для участі в кулінарному майстер-класі; неналежного функціонування та/або перерви в роботі операторів зв’язку та/або провайдерів послуг доступу до мережі Інтернет, та/або електронної пошти, та/або будь-якого обладнання особи; внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажору), які Організатор не міг передбачити на момент встановлення цих Правил та/або продажу Сертифіката, та/або призначення кулінарного майстер-класу, та які не можна відвернути наявними у Організатора та/або особи засобами.
 13. Організатор має право відмовити особі у разі порушення такою особою умов цих Правил та/або правил відвідування кулінарних майстер-класів.
 14. Умови, строки, дати, вартість, порядок проведення кулінарних майстер-класів можуть бути змінені Організатором в будь-який час без попереднього повідомлення. Чинні умови та правила, а також детальну інформацію щодо кулінарних майстер-класів Організатора, можна отримати у представника Організатора в робочий час, визначений п. 7 цих Правил, або в будь-який час на офіційному веб-сайті Організатора .
 15. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором.
{#Создатель колективного заказа удалил вас с корзины#}
You can not checkout until all of your friends will not retain the basket
Вы уже сохранили свою корзину и больше не можете добавлять товары

kyivstar +380 (97) 722 5555 vodafone +380 (66) 525 5555 vodafone +38 (063) 722 55 55

Почта сушия delivery@sushiya.ua

Contacts →
City of delivery:
Order processing: from 11:00 to 00:00

Sushi order*

En

Ru Ua